Beoordelingscriteria

We vinden het geweldig dat jij een initiatief wilt indienen! Hieronder zetten we voor de volledigheid de beoordelingscriteria uiteen.

Tijdens De Bossche Zomer kunnen initiatieven worden ingediend met de gehele gemeente ’s-Hertogenbosch als canvas om in te kleuren. Initiatieven kunnen enkel via het  inschrijfformulier worden ingediend door ondernemers, organisaties, verenigingen en zelfs individuen.

Initiatieven hoeven niet aan elk criterium te voldoen, maar hoe meer van deze kwaliteiten een initiatief in zich herbergt, hoe beter dit initiatief bij De Bossche Zomer past. In de basis hanteren we het motto: Alles kan, tenzij het echt niet kan.

We hebben een positieve grondhouding bij elk initiatief, omdat we er boven alles willen zijn voor ondernemers, organisaties, inwoners en bezoekers. Uiteraard is er wel een toets op haalbaarheid, veiligheid en match met de doelstellingen van De Bossche Zomer. We denken graag mee om een aanvraag te verbeteren of zo aan te passen zodat het wèl kan.

 

Initatieven worden beoordeeld op:

Ontmoeting

Veiligheid

Originaliteit/creativiteit/verrassend

Samenwerking met diverse partijen

Made in 073

Locatie (niet alleen de Bossche binnenstad, maar ook daarbuiten)

Ondernemerschap

Kwaliteit

Aanmelden initiatieven zonder melding of vergunning
·           6 april t/m 31 juli

Aanmelden initiatieven met melding of vergunning
·           Tot 150 personen: t/m 31 juli​ – Doorlooptijd 2 weken
·           150-350 personen: t/m 30 juni​ – Doorlooptijd 2-4 weken

Pop-up terrassen
·           Aanmelding t/m 1 mei​ – Doorlooptijd 6 weken

Hotspots

In tegenstelling tot de eerdere edities zijn er vooraf al enkele hotspot locaties in de gemeente ’s-Hertogenbosch aangewezen.

De al aangewezen hotspots voor De Bossche Zomer 2022 zijn:

 • Burgemeester van Zwietenpark
 • Westzijde Citadel
 • EKP-terrein
 • Paleiskwartier
 • Prins Hendrikpark
 • Groenstrook De Muntel – De Vliert
 • De Groote Wielen
 • Oosterplas
 • Zuiderpark
 • Tramkade
 • Binnenstad
 • Vinkel
 • Nuland

Misschien past jouw idee wel op één van deze locaties.

Uitleg Hotspots:

Video afspelen

Het indienen van initiatieven

Stap 1

Vul het aanmeldformulier zo compleet mogelijk in. Hoe
vollediger en concreter de informatie, hoe sneller en beter de aanvraag behandeld kan worden.

Stap 2

Indien nodig, ontvang je van ons aanvullende vragen.

Stap 3

Zodra de aanvraag volledig is ingevuld, wordt de aanvraag besproken en beoordeeld in nauw overleg met de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Hierbij wordt o.a. gekeken naar de mate waarin het initiatief past binnen de Bossche Zomer en of het initiatief op een veilige manier uitgevoerd kan worden. Let op: houd er rekening mee dat indien er maatregelen worden aangekondigd, dit wellicht gevolgen kan hebben voor jouw initiatief. Wij houden dit continu goed in de gaten en zullen daar indien van toepassing updates over geven, maar wees hier zelf
ook alert op.

Stap 4

Je ontvangt van ons z.s.m. een terugkoppeling met (indien van toepassing) een go/no go of eventuele aanvullende acties die nodig zijn om tot een toestemming te komen. Voor de meeste initiatieven is een toestemming vanuit gemeente ‘s- Hertogenbosch nodig, omdat er gebruik wordt gemaakt van de openbare ruimte. Indien er toestemming wordt gegeven voor jouw initiatief, ontvang je hiervan een schriftelijke bevestiging met de toestemming.

Het Bossche Zomer Collectief

De organisatie van De Bossche Zomer ligt bij Het Bossche Zomer Collectief.

Spelleiding

De organisatie van De Bossche Zomer is als het ware de regisseur van het totaalprogramma, koppelt initiatiefnemers aan elkaar die elkaar kunnen versterken, inspireren en prikkelen.

Slagvaardig

Het kernteam van De Bossche Zomer is compact en kan daardoor makkelijk schakelen. Daarnaast werkt zij nauw samen met de gemeente, op verschillende niveaus, zodat woorden vlot omgezet kunnen worden in daden.

Snelheid

Door de inzet van een zogenaamd ‘snelloket’ en speciale regelgeving in de periode van De Bossche Zomer (De Bossche Zomer heeft een eigen categorie in het evenementen-/vergunningen beleid) kan de gemeente in samenwerking met de organisatie van De Bossche Zomer heel snel duidelijk krijgen of, en op welke manier, initiatieven doorgang kunnen vinden. Daarover wordt vervolgens heel transparant gecommuniceerd met de initiatiefnemers.

Samenwerking

De Bossche Zomer wordt georganiseerd door een samenwerkingsverband van partijen. Het kernteam wordt gevormd door 5 personen van 4 verschillende organisaties/ZZP-ers. Daaromheen is er een schil van diverse (Bossche) partijen die ingezet worden om De Bossche Zomer concreet te maken.

Solidariteit

De Bossche Zomer is De Bossche Zomer. ‘Made in 073’ staat dus hoog in het vaandel. We doen het – zeker in deze tijd – samen. Als Bossche samenleving kunnen we dat. Dat hebben we al eerder laten zien, en dat gaan we opnieuw laten
zien.

Snelkookpan

De voorbereidingsperiode van De Bossche Zomer is relatief kort, en de duur van De Bossche Zomer is 2 maanden. De organisatie van De Bossche Zomer eist van zichzelf dat zij snel handelt, want dat verlangen we immers ook van de initiatiefnemers. Door die snelheid is er ruimte voor creativiteit omdat initiatieven niet eerst tot op het kleinste detail hoeven worden uitgewerkt.

Toegankelijkheid

‘s-Hertogenbosch wil een gemeente zijn waar iedereen welkom is en iedereen kan meedoen.

Daardoor heeft iedereen dezelfde kansen en voelt iedereen zich geaccepteerd. Op school, op straat, op het werk, in de zorg, in de sport, in hun eigen sociale kring of waar dan ook. Ook tijdens De Bossche Zomer! Bekijk dit document en zie wat jij als initiatiefnemer kunt doen om de toegankelijkheid te verbeteren!